* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

XUÂN ĐẾN

Kết quả hình ảnh cho ảnh vườn xuân


       Xuân đến

Xuân đến đất trời tươi trẻ lại
Chim ca vườn biếc nắng giao cành
Em ơi hoa trái đầy hương sắc
Như thể dành riêng để tặng mình…
                       

          Trương Quang Thứ

Bạn bè trong vòng kết nối

Người theo dõi