* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

BỒI HỒI

Kết quả hình ảnh cho nhà em cửa đóng

 Bồì hồi

Mỗi lần
Qua trước nhà em
Cửa im ỉm đóng…
Bỗng nhiên
Bồi hồi!...

Trái tim mình
Loạn nhịp rồi
Hay em đã
Buộc hồn tôi
Vào cùm?!...


       Trương Quang Thứ

Bạn bè trong vòng kết nối

Người theo dõi